Souhlasné prohlášení o změně osoby oprávněné z věcného břemene s PPD_připojení plynu, p.č. 106, k.ú. Troja