Vyjádření ÚMČ Praha 7 k využití pozemku č. 106, v k.ú. Troja_územně plánovací informace